Käyttäjäehdot

Nämä ehdot koskevat käyttäjiä, jotka käyttävät Breedo®-sovellusta.

Päivitetty 17.1.2024. Tekstiä selkeytetty sen ymmärrettävyyden parantamiseksi.

1. Soveltamisala

Nämä yleiset palveluehdot (Ehdot) koskevat Iispro Oy:n tarjoamaa Breedo®-sovellusta (iOS, Android) ja siihen liittyviä palveluita (Palvelu). Breedo®:n avulla koiranomistaja ja -kasvattaja voi selkeyttää koiratoimintaansa liittyvää tiedonhallintaa.

Lue nämä Ehdot huolella. Käyttämällä Palvelua hyväksyt ehdot. Mikäli et hyväksy Ehtoja kokonaisuudessaan, ei Sinulla ole oikeutta käyttää Palvelua. Näissä ehdoissa ”Sinä” on Palvelun käyttäjä. Iispro Oy on näissä Ehdoissa ”me” tai ”Breedo®”.

”Tuottaja” on palveluntuottaja, jonka palveluita (esim. oppaita) julkaistaan Breedo®:ssa. 

Breedo®:lla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Olennaisista ehtojen muutoksista tiedotetaan Palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen sitoudut noudattamaan muutettuja ehtoja.

2. Palvelu 

Breedo® ei miltään osin vastaa Tuottajien tarjoamista palveluista. Näitä koskevat reklamaatiot ja tiedustelut tulee esittää suoraan Tuottajalle.

Palvelu voi sisältää kolmansien osapuolten mainoksia tai muita linkkejä kolmansien osapuolten sivuille tai palveluihin. Jos käytät tällaisia linkkejä, poistut Palvelusta ja siirryt kolmannen osapuolen palveluun omalla riskilläsi. Breedo® ei ole vastuussa tällaisista mainoksista tai kolmansien osapuolten sivuista ja palveluista.

Breedo® pyrkii kehittämään Palvelua ja huolehtimaan sen mahdollisimman häiriöttömästä toiminnasta. Breedo®:lla on oikeus muuttaa tai poistaa Palvelun tai sen osien sisältöä, rakennetta, palveluaikoja tai muita Palveluun liittyviä seikkoja.

Breedo®:lla on oikeus pysyvästi tai tilapäisesti sulkea Palvelu tai keskeyttää pääsy siihen. Sinun tulee hankkia kustannuksellasi Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja tietoliikenneyhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestintäverkkoon ja Internetiin) ja niiden tietoturvan ja päivitykset Breedo®:n kulloinkin antamien yhteensopivuusedellytysten mukaisesti. Häiriöitä mahdollisesti tuottavien laitteiden ja ohjelmistojen tai tietojen/aineistojen käyttäminen on ehdottomasti kielletty.

3. Käyttöoikeus

Edellyttäen, että noudatat näitä Ehtoja, Sinulla on ei-yksinomainen ja ei-siirrettävissä oleva oikeus käyttää Palvelua Breedo®:n kulloinkin antamien ohjeiden mukaisesti.

Sinä saat käyttää Palvelua päätelaitteen tai päätelaitteiden (kuten tietokone tai älypuhelin) (”Laite”) kautta.

Käyttöoikeutta rajoittavat seuraavat ehdot:

a) Et saa kopioida tai muuttaa (pysyvästi tai tilapäisesti) Palvelua tai siinä olevaa materiaalia missään muodossa kokonaan tai osittain muutoin, kuin Palvelun käyttämiseksi Breedo®:n ohjeiden mukaan. Sähköisen materiaalin saa kuitenkin kopioida, jos se on välttämätöntä sähköiseen materiaaliin tutustumiseksi;

b) Et saa laajemmin, kuin pakottava soveltuva laki määrää, purkaa, muokata, toisintaa, korjata, muuttaa Palvelua tai siinä olevaa materiaalia, taikka luoda Palvelusta johdannaisia teoksia tai pyrkiä tai purkaa ohjelmiston lähdekoodia tai päästä siihen muuten käsiksi;

c) Et saa vuokrata, alilisensioida, edelleen luovuttaa tai myydä Palvelua kolmannelle tai antaa siihen kolmannelle pääsyä tai käyttöoikeutta;

d) Et saa poistaa, peittää tai muuttaa Palvelussa tai siinä olevassa materiaalissa olevia tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä. Et myöskään saa poistaa, peittää tai muuttaa Palvelussa olevia mainoksia;

e) Et saa yrittää murtautua Palvelun mihinkään osiin; tai

f) Et saa teeskennellä olevasi kukaan muu tai käyttää valenimeä.

4. Käyttäjätili ja salasana

Palvelun käyttäminen voi edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa (”Tunnistautumisvälineet”). Breedo®:lla on koska tahansa oikeus muuttaa Tunnistautumisvälineitä esimerkiksi, jos se on välttämätöntä tietoturvasyistä. Breedo® ei koskaan tallenna salasanoja selväkielisenä eikä voi siitä syystä kertoa salasanaasi Sinulle. Tunnistautumisvälineet säilyvät Breedo®:n omistuksessa.

Tunnistautumisvälineitä ei saa luovuttaa tai ilmaista kenellekään kolmannelle osapuolelle ja ne tulee säilyttää huolellisesti, ja Sinä vastaat niillä tapahtuneesta käytöstä. Sinun tulee ilmoittaa meille välittömästi niiden oikeudettomasta käytöstä tai sellaisen yrityksestä.

5. Vastuu Palvelun käytöstä

Breedo® toimittaa Palvelun sellaisena kuin se on eikä anna takuuta eikä vastaa siitä, että Palvelu on käytössä keskeytyksettä tai virheittä. Breedo® ei vastaa Palveluissa olevista Toimittajan tiedoista tai että kaikki tieto tai muu materiaali, joka on saatavissa Palvelusta, on virheetöntä tai vapaata viruksista tai muista haitallisista kohteista.

Breedo® ei vastaa Palvelun käyttämisestä mahdollisesti aiheutuvasta välillisestä vahingosta kuten saamatta jääneestä liikevaihdosta, voitosta tai säästöistä, tietojen katoamisesta tai muuttumisesta tai näistä aiheutuneista vahingoista kuten tietojen uudelleen luomisen tai siirron aiheuttamista kustannuksista taikka kateostosta.

Breedo®:n vastuu rajoittuu aina Breedo®:n kyseisestä Palveluun sisältyvästä tapahtumasta saamaan maksun määrään. Mikäli Breedo® korjaa virheen se voi tapahtua myös kiertämällä virhe tai toimittamalla Sinulle ohjeet sen kiertämiseksi. Palvelun virhe ei ole virhe, joka johtuu a) käyttövirheestäsi, laiminlyönnistäsi tai ulkoisista häiriötekijöistä; tai b) laitteidesi, tietoliikenneyhteyksiesi tai ohjelmistojesi aiheuttamista vioista ja häiriöistä.

6. Palvelun tietosisältösi ja käyttö

6.1 Yleistä

Sinä vastaat Palvelun käytöstä sekä Palveluun lisäämästäsi materiaalista ja sisällöstä kuten tiedoista, julkaisuista, kommenteista ja kuvista. Sinulla tulee olla tarvittavat oikeudet lisäämääsi materiaaliin. Et saa syöttää lainvastaisia tai kolmansien osapuolten oikeuksia rikkovia tai lain tai hyvän tavan vastaisia tietoja tai muuta sisältöä.

Sinä vastaat Palvelun kautta kolmansille osapuolille toimitetusta tiedoista ja aineistosta, sekä syötettyjen tietojen oikeellisuudesta ja käytöstä. 

Breedo®:lla on oikeus poistaa tietojasi tai keskeyttää pääsysi Palveluun siltä osin, kun Breedo® epäilee Ehtojen rikkomusta tai kuin tähän on velvoite lain tai viranomaismääräyksen perusteella.

Sinä olet vastuussa kaikista Palvelun käyttöön liittyvistä tiedon siirtoon ja Laitteisiisi liittyvistä kustannuksista.

6.2 Breedo®:n Käyttöoikeus

Breedo®:lla on oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä tietoja Palvelun toiminnan mahdollistamiseksi, mahdollisten virhetilanteiden korjaamiseksi, Palvelun kehittämiseen ja muokkaamiseen sekä Ehtojen mukaisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseen ja käyttämiseen.

Breedo®:lla on myös oikeus käyttää Palvelun käytöstä syntyviä anonyymejä tietoja Breedon liiketoiminnan kehittämiseen ja markkinointiin. Voimme mm. käyttää Palvelussa olevaa tietoa luodaksemme anonyymia tilastotietoa Palveluiden käyttämisestä.

7. Omistus- ja Immateriaalioikeudet

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun, sen tuottamiseksi käytettäviin järjestelmiin ja ohjelmistoihin, Palvelun ulkoasuun sekä Palvelussa olevaan Breedo®:n tuottamaan materiaaliin, sekä kaikkien niiden kopioihin, muutoksiin, käännöksiin ja johdannaisiin ovat Breedo®:n tai sen lisenssinantajien tai toimittajien omaisuutta. 

Immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan patentteja, keksintöjä, tavaramerkkejä, domain-nimiä, oikeutta tietotaitoon, tekijänoikeuksia, tekijänoikeuden lähioikeuksia sekä kaikkia muita aineettomia oikeuksia minkä tahansa oikeusjärjestelmän mukaan kaikkialla maailmassa ovatpa ne rekisteröityjä tai eivät, mukaan lukien kaikki muokkausoikeudet ja edelleen luovuttamisoikeudet koskien kaikkia edellä mainittuja kohteita. 

Sinä omistat Palveluun lisäämäsi materiaalin ja vastaat siitä, että Sinulla on siihen tarvittavat oikeudet.

Breedo®:lla on oikeus korvauksetta hyödyntää markkinoinnissa ja koulutusmateriaaleissa käyttäjien sovelluksen julkisille alueille (kuten koira- tai kennelkortit) lataamaa materiaalia joko kokonaan, osittain tai liitettynä toiseen aineistoon. Tällainen tilanne voi olla esimerkiksi ruutukaappauksen ottaminen sovelluksen julkisesta näkymästä, joka olisi muutoinkin näkyvissä kaikille käyttäjille.

8. Voimassaolo

Voit lopettaa Palvelun käyttämisen koska tahansa poistamalla rekisteröintisi Palveluun tai ilmoittamalla siitä Breedo®:lle sovelluksesta löytyvällä lomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen info@breedo.fi. Breedo® voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun koska tahansa ilmoittamalla siitä viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen päättymistä.

Breedo® voi päättää käyttöoikeutesi Palveluun välittömästi, mikäli Sinä rikot Ehtoja olennaisesti.

Palvelun käytön tai käyttöoikeuden päättyessä jäävät voimaan ehdot, jotka koskevat omistus- ja immateriaalioikeuksia, vastuun rajoituksia sekä sovellettavaa lakia ja riidanratkaisua. Myös muut ehdot, joiden luonteensa vuoksi tulee jäädä voimaan, jäävät voimaan.

9. Soveltuva laki ja oikeuspaikka

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintasäännöt. Mikäli näihin ehtoihin liittyviä erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voit saattaa asian käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan ottamalla yhteyttä kuluttajaneuvontaan (https://www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta/). Jos erimielisyys saatetaan ratkaistavaksi tuomioistuimeen, kanne on nostettava Suomessa sijaitsevassa käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä Sinulla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka ellet halua nostaa kannetta käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä on palveluntarjoajan kotipaikka.

10. Ylivoimainen este 


Breedo® ei vastaa viivästyksistä, virheistä tai vahingoista, jotka johtuvat Breedo®:n kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota Breedo®:n ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sitoumushetkellä ja jonka seurauksia Breedo® ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Tällaisia esteitä ovat esimerkiksi luonnonmullistukset, normaalista poikkeavat sääolosuhteet, tulipalot, maanjäristykset, terroristiteot, sähkö- tai linjakatkokset, häiriöt Internet- tai muussa yleisessä verkko- tai tietoliikenteessä, tietoturvahyökkäykset, lakot, työtaistelutoimenpiteet tai viranomaismääräykset. Työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun Breedo® on itse sen kohteena tai siihen osallisena. Myös alihankkijoita kohdanneet vastaavat ylivoimaiset esteet katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi.

11. Ilmoitukset

Palvelua koskevat huomautukset on tehtävä kirjallisesti kuten sähköpostilla tai Breedo®:n ilmoittamalla tavalla Palvelussa. Breedo® voi pätevästi toimittaa ilmoituksia Sinulle Palvelussa.

Sinun tulee ilmoittaa muutokset kirjautumisen yhteydessä pyydetyissä yhteystiedoissasi viipymättä Breedo®:lle.

12. Oikeuksien siirtäminen

Et voi siirtää käyttöoikeuttasi kolmannelle osapuolelle ilman Breedo®:n kirjallista etukäteistä suostumusta.

Breedo®:lla on oikeus siirtää Palvelu ja sen tuottaminen ja nämä Ehdot ja sen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kenelle tahansa kolmannelle osapuolelle ilman suostumustasi.

13. Henkilötiedot

Breedo® on Palvelun osalta henkilötietojesi rekisterinpitäjä. Siinä määrin kuin Palvelun toteuttaminen edellyttää, Breedo® luovuttaa henkilötietojasi Palvelun teknisestä ylläpidosta vastaaville kolmansille osapuolille. Breedo® käsittelee henkilötietojasi tietosuoja-asetuksen ja soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. Breedo®:n tietosuojakäytäntö löytyy Breedo®:n verkkosivuilta. 

SUOSTUMUKSET 

Hyväksyn, että Breedo® sekä sen teknisestä ylläpidosta vastaavat kolmannet osapuolet voivat käsitellä Palvelussa antamani tietoja edellä kuvatuissa tarkoituksissa. 

Hyväksyn, että Breedo® voi lähettää minulle sähköistä markkinointia koskien Breedo®:n yhteistyökumppaneiden palveluita. Minulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamani suostumus.