Kirjaaminen on ongelmien ennaltaehkäisyä

Koiran elämästä voi kirjata valtavan määrän asioita ylös. Asiat, jotka ovat muistin lisäksi jossakin kirjallisessa muodossa tallessa, eivät pääse unohtumaan ja palvelevat yllättävissäkin tilanteissa. Kirjoittaminen ja muistiinpanojen tekeminen myös jäsentävät asioita. Kirjoittaessa esimerkiksi koiran käytöksestä, se näyttäytyy usein eri tavalla kuin aiemmin ja vaikeissa tilanteissa kirjoittaminen antaa lisäksi tilaa neutraalille havainnoinnille.

Rohkeasti alkuun

Kannattaa olla luova ja tehdä rohkeasti oman näköisiä muistiinpanoja. Yhdelle sopii päiväkirjamainen dokumentointi ja toiselle hyvin lyhyt ja ytimekäs viestintä. Hymiöitä, väriä, fonttia ja vaikka erilaisia taulukoita voi hyödyntää, jotta tekemisestä tulee omannäköistä ja se motivoi. Aihekin tietysti vaikuttaa paljon.

Jos ei ole aiemmin muistiinpanoja tehnyt, kannattaa aloittaa itselle ajankohtaisista ja tärkeistä aiheista. Voi käyttää vihkoa, exceliä tai vaikka Breedo-sovellusta, joka taipuu kaikkeen alla esitettyyn ja lisäksi kulkee kätevästi puhelimessa mukana koko ajan.

Kirjaaminen auttaa havainnoimaan pennun kehitystä

Pentu kannattaa punnita ja säkäkorkeus mitata viikoittain. Pelkästään tämä tieto auttaa helposti näkemään, kasvaako pentu normaalisti ja tallessa oleva kasvukäyrä voi hyödyntää kasvattajaakin. Lisäksi pentu samalla tietysti tottuu käsittelyyn ja myös mittakeppiin, joka voi olla monelle myöhemmin aivan uusi asia, johon esimerkiksi koiranäyttelyssä törmää.

Näistä strategisista mitoista on usein pennun kanssa helpoin aloittaa dokumentointi, mutta pentua voi havainnoida monella muullakin tavalla. Voi kirjata sen ensimmäisistä kokemuksista muiden koirien kanssa ylös asioita, jotka seuraavalla kerralla kannattaa ottaa huomioon. Sosiaalistamiseen liittyviä asioitakin voi kirjata ylös, jotta muistaa missä ollaan käyty ja miten siellä sujui. Pennun kanssa voi pitää omaa pentupäiväkirjaa, jota lukiessa palauttaa omaan mieleen pennun aiempia reaktioita ja osaa sitten ohjata pentua oikeaan suuntaan. Muistiinpanojen tekeminen auttaa oppimaan myös koiran elekieltä, kun kuvailee, mitä pentu teki ja miten se käyttäytyi erilaisissa tilanteissa. Tämä auttaa lisäksi valtavasti omaan pentuun ja sen luonteeseen tutustumisessa.

Tavoitteellisen työkalu missä tahansa asiassa

Kirjaaminen on kehittymisen kannalta oleellista ja tavoitteelliselle välttämätöntä. On hyvä muistaa, että vaikka ensimmäisenä ajatus kääntyy ehkä koiraharrastuksiin, tavoite voi olla myös se, että koira tervehtii vierasta rauhallisemmin tai on kotona yksin viisi minuuttia eilisen neljän sijaan. On tavoite mikä hyvänsä, sen saavuttaa parhaiten, kun pitää asioista kirjaa, asettaa välietappeja, seuraa edistymistä ja muuttaa asioita tarvittaessa. Alla olevasta listasta voi ottaa aluksi vaikka vain kaksi itselleen tärkeintä, joista aloittaa ja kasvattaa sitten muistiinpantavia asioita jaksamisen, aiheen ja tarpeen mukaan.

Tavoite saavutetaan, kun kirjataan ylös ja mietitään seuraavia asioita:

 • Mikä oli tämän kerran/harjoituksen tavoite?
 • Mitä tehtiin ja miten onnistuttiin? Saavutettiinko tavoite?
 • Mitä oli palkkana ja oliko palkka kohdallaan? Pitääkö palkkaa vaihtaa?
 • Kuinka paljon tuli toistoja? Oliko se liikaa? Liian vähän?
 • Mihin jäätiin, mikä on seuraavan kerran tavoite?
 • Onnistuiko ajoitus?
 • Millainen ympäristö oli ja miten se vaikutti?
 • Millainen oli koiran mielentila ja motivaatio? Ennen treeniä, sen aikana ja jälkeen?
 • Entä oma mielentila ja motivaatio? Ennen treeniä, sen aikana ja jälkeen?
 • Mahdolliset yllättävät tekijät? (Sään muutos, pelästyminen, keskeytys kun puhelin soi.)

Varsinkin koiran haasteellisen käytöksen muokkaaminen on usein hidasta ja tekemällä muistiinpanoja pysyy paitsi realistisesti tilanteen tasalla, näkee myös kehittymisen selvemmin. Aivan samoin tapahtuu vaikeissa kisasuorituksissa, joissa hinkataan asioita jopa vuosia. Muistiinpanot auttavat kouluttajaa näkemään koiran edistymisen ja jaksamaan eteenpäin, ja se on itseasiassa jopa tärkeämpää kuin mahdollisten virheiden havaitseminen.

Hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen

Kun puhutaan koiran virikkeellistämisestä, tarkoitetaan sillä, että koiralle tarjotaan laji- ja rotutyypillistä tekemistä. Nämä ovat välttämättömiä koiran hyvinvoinnille. Virikkeet tulee lisäksi valita yksilöllisten tarpeiden mukaan ja niiden on tuettava koiran kokonaisvaltaista hyvinvointia. Esimerkiksi hyvin rauhattomalle koiralle ei ehkä kannata tarjota heittoleikkejä, jotka kiihdyttävät sitä entisestään, vaan pikemminkin nuuhkimista ja rauhallisia pitkiä metsälenkkejä.

Hyvä virike koirille on ruoan etsiminen ja syöminen. Tätä voi tehdä erilaisilla tavoilla, esimerkiksi piilottamalla ruoan lumihankeen. Ruokailuun ja sen etsimiseen käytetyn ajan kasvattaminen on usein helpoin tapa lisätä koiran elämänlaatua. Ajan voi tietenkin mitata ja lisäksi kirjata ylös, millaisia ruoan etsimiseen ja syömiseen liittyviä virikkeitä tarjosi, jotta monipuolisuus toteutuu.

Mittaamalla ja dokumentoimalla vaikka viikon verran koiran virikkeitä huomaa helposti, tuleeko erilaisia virikkeitä koiralle riittävästi ja monipuolisesti. Usein kirjanpito paljastaa puutteita tai ainakin jonkin kohdan, jota voi kehittää paremmaksi. Lenkitkin voi kellottaa ja lisäksi kirjata ylös missä lenkkeiltiin, oliko koiralla vapaana oloa tai tapasiko se koirakavereita. Myös unen, yksinolon ja palauttavan liikunnan määrä kannattaa mitata.

Jos koiralla on ongelmakäytöstä, voi rinnalla pitää kirjanpitoa, jossa havainnoidaan koiran tunnetiloja ja kyseessä olevaa käytöstä. Näin havaitsee tehokkaammin, millä virikkeellä on millaistakin vaikutusta – mitä kannattaa ehkä lisätä tai mitä vähentää, että tunnetila paranee. Tällä tavalla mahdollisen ongelmakäytöksen pois kouluttaminen on helpompaa.

Kasvattajan korvaamaton tietopankki

Koirankasvattajalle muistiinpanot ovat korvaamattomia ja kasvatustyön perustyökalu. Kennelliittokin ohjeistaa käyttämään jonkinlaista kennelpäiväkirjaa. Siihen kiinnitetään huomiota myös kennelneuvontakäynnillä. Päiväkirja on tietysti varsin joustava käsite ja voi olla käsin kirjoitettu vihko, mappi, sähköinen kalenteri, tiedosto tai vaikka blogi.

Tärkeimpinä asioina kannattaa kirjata ylös ainakin kaikkien koirien terveystiedot, tutkimukset, juoksujen alkamiset, astutukset sekä tehdä omille koirille omat profiilit, joissa voi yksityiskohtaisemmin avata kunkin yksilön ominaisuuksia, tapoja ja kertoa esimerkiksi ruokintaohjeet. Jalostukseen liittyen on suositeltavaa kirjata mm. keinosiemennykset, laskettu aika, synnytykset, pentujen seuranta ja urosten jalostuskäyttö.

Myös kaikki sovitut tapaamiset, koulutukset ja pennunhaut on oltava jossakin ylhäällä. Pennun ostajien valitsemista helpottaa suuresti, kun jokaisesta tapaamisesta tai puhelinkeskustelusta on tehty jonkinlaiset muistiinpanot. Arjen aikatauluttamista helpottamaan voidaan kirjata mm. mistä ja milloin koirien ruoka hankitaan, hoitotoimenpiteiden aikataulu ja siivousten ajankohdat.

Arjen hallinta, talouden ja kulujen seuranta ja ennakointi sekä tiedon vertailumahdollisuus on helpompaa, kun niistä on muistiinpanoja. Niiden avulla kasvattaja pysyy ”kartalla”. Riitatilanteita kennelpäiväkirjakaan ei ehkä ratkaise kokonaan tai toimi juridisena todistusvälineenä, mutta tilanteet on helpompi hoitaa, jos on kirjannut ylös mitä on sovittu, milloin ja kenen kanssa.

Muistiinpanot ovat erityisesti hyödyksi, jos kasvattajalle itselleen tapahtuu jotakin. Mikäli tiedot ovat vain kasvattajan päässä tai siellä täällä lappusilla ja eri vihoissa, on asioiden hoitaminen auttamaan tuleville mahdotonta. Onkin hyvä muistaa antaa jo etukäteen selvät tiedot luottohenkilölle/henkilöille siitä, mistä ja miten kaikki löytyy.

Kirjaaminen auttaa ammattilaista

Asiantunteva koirankouluttaja tekee yleensä alkukartoituksen, jossa kysyy valtavan määrän asioita. Jos mitään muistiinpanoja ei ole, voi vastaaminen olla jopa mahdotonta. Tarkat muistiinpanot auttavat ongelmatilanteissa valtavasti. Kouluttajalle on hyödyksi melkein mikä tahansa tiedonmuru koirasta.

Eläinlääkäri taas arvostaa, jos vaivasta on edes jotain tietoa, eikä vastaanotolla joudu arpomaan vatsavaivaisen koiran syömisiä kovin pitkään, vaan niistä ja oireista on pidetty kirjaa. Jos koira taas aristaa jotain paikkaa tai selvitellään kipuja, on muistiinpanoista jälleen hyötyä. Jos tiedetään dokumentoinnin avulla esimerkiksi, milloin koira ontuu ja milloin ei, se on tärkeä tieto lääkärille.

Voi ajatella, että ongelmatilanteessa mikään tieto ei ole turha. Koira ei puhu, eli syytä joudutaan aina enemmän tai vähemmän selvittämään ja se on joskus vaativaa salapoliisityötä. Havainnoidessa koiran tekemisiä ja kirjaamalla niitä ylös säästää omia rahojaan ja parhaassa tapauksessa huomaa ongelman, kun se on vasta niin pieni, että sille riittää kotiapu.

Vinkkejä

 • Kirjaa ylös oman koirasi/koiriesi tarkat hoito-ohjeet hätätilanteita varten. Kuvaile myös koiriesi käytöstä, tapoja ja luonnetta, jos hoitaja ei olekaan tuttu.
 • Laita madotukset ja rokotukset sekä niiden seuraava ajankohta muistiin. Breedo-sovelluksessa on myös muistutustoiminto, jota voi hyödyntää. Lisää muistiinpanoihin viimeksi käytetyn matolääkkeen nimi, ettet käytä samaa.
 • Vatsavaivaiselta voi seurata vatsan toimintaa pitämällä ”kakkakalenteria”, joka on korvaamaton apu selvitellessä mahdollisesti eläinlääkärillä asiaa.
 • Ota kuva ruoasta, jota ostit, sen tuodessa ongelmia tai sopiessa tiedät heti, mitä koira söi. Kuva kuitista auttaa kaikissa palautusasioissa ja reklamaatioissa.

Teksti: Piia Collan, eläintenkouluttaja, Koirapalvelu Collan